מידול ועיצוב מחסני נתונים בעידן הBig Data

מחסן נתונים ארגוני אחד אשר מדבר בשפה ארגונית אחת הינו חלומו של כל ארגון, בעיקר מכיוון שתשתית נתונים אחת אחודה תאפשר לארגון לקבל תשובות חוצות תחומים ולראות את התמונה העסקית המלאה כמו גם לראות את הקשרים בין פעילויות שונות בתחומים שונים בארגון.

בגישה הקלאסית, בניית מחסן נתונים ארגוני הינה פעילות שדורשת המון משאבים, אינה גמישה דיו ולוקחת זמן רב.

כיום, בעיקר לאור השונות הטכנולוגית הגדולה, ריבוי המערכות התפעוליות בארגון והסביבה העסקית הדינאמית, נדרשת גישה חדשה שתאפשר להביא את המידע לשכבה עסקית אחת מבלי לשנע אותו ולבצע עליו מניפולציות כבדות בגישה הקלאסית.

BI Leader מתמחה בעיצוב תשתית נתונים עסקית אחודה המאפשרת לארגון לנהל את כלל יישויות המידע במקום אחד ובשפה אחת תוך מזעור ההשקעות וחיסכון במשאבים כמו גם הגדלת הגמישות בהוספת יישויות ושינויים במחסן הנתונים.

Entagy בניית אתרים תדמיתיים | בית תוכנה

2014 © כל הזכויות שמורות